Podpisano umowę z inżynierem kontraktu

12 października 2017 podpisano umowę na zarządzanie i nadzór inwestycją pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka Zgodnie z umową Inżynierem kontraktu została firma INKO Consulting Sp. z o.o z Pszczyny.