Procedura dla decyzji ZRID rozpoczęta

W dniu 15.05.2019r Wojewoda Świętokrzyski wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Kazimierza Wielka w ciągu DW 768 i DW 776”, na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka.