Procedura uzyskania decyzji ZRID rozpoczęta.

Dnia 08.03.2019 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało decyzję – pozwolenie wodno – prawne dla zakresu objętego realizacją zadania.

Dnia 12.03.2019 r. Inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.