Trwają prace projektowe

W trakcie weryfikacji przez odpowiednie służby jest projekt architektoniczno budowlany. Uzyskano decyzję zatwierdzającą dokumentację hydrologiczną oraz zakończono prace związane z geodezyjną dokumentacją podziałową gruntów.