Decyzja ZRID utrzymana w mocy

22 kwietnia 2020r Minister Rozwoju utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy obwodnicy Kazimierzy Wielkiej. Tym samym Decyzja ZRID wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego stała się ostateczna.