Postęp prac w listopadzie

Trwają wyprzedzające ratownicze badania archeologiczne. Znajdowane są fragmenty ceramiki, kości zwierzęce, narzędzia,  jak również pochówki. Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć dokumentujących postęp robót na budowie obwodnicy m. Kazimierza Wielka.