Postęp prac w miesiącu grudniu 2019

Sprzyjająca grudniowa aura pozwala jeszcze prowadzić wyprzedzające ratownicze badania archeologiczne. Znajdowane są fragmenty ceramiki, kości zwierzęce, narzędzia,  jak również pochówki. Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć dokumentujących postęp robót na budowie obwodnicy m. Kazimierza Wielka.