Prace przy wycince zakończone

W lutym wykonawca zakończył na całym odcinku prace związane z wycinką drzew. Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć, dokumentujących postęp robót na budowie obwodnicy m. Kazimierza Wielka