Zmiana terminu zakończenia inwestycji

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu umownego na realizację przedmiotu umowy, wskazując na niezależne od niego przyczyny. Po weryfikacji wniosku przez służby Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego wniosek Wykonawcy uznano w całości za zasadny, w wyniku czego został podpisany aneks terminowy do umowy. Aneksem tym zostało dokonane przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych do 6 września 2021r.