Category Archives: Aktualności

Prace prowadzone pod nadzorem archeologicznym

Trwają wyprzedzające ratownicze badania archeologiczne pod czujnym okiem konserwatora zabytków. Znajdowane są fragmenty ceramiki, kości zwierzęce, narzędzia,  jak również pochówki. Znaleziska świadczą o bytowaniu ludzi na tych terenach już kilka tysięcy lat przed naszą erą. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć dokumentującej postęp robót na budowie obwodnicy m. Kazimierza Wielka.

Ruszyły roboty przygotowawcze

Wykonawca prowadzi roboty przygotowawcze, polegające na rozpoznaniu saperskim placu budowy i wykonaniu wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych pod czujnym okiem konserwatora zabytków. Pierwsze efekty pracy archeologów już są widoczne. Znaleziono fragmenty ceramiki, jak również pochówek dorosłego i dziecka, datowany na około 3,5 lat. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, dokumentującej postęp robót na budowie obwodnicy m. Kazimierza Wielka

Zmiana terminu zakończenia inwestycji

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu umownego na realizację przedmiotu umowy, wskazując na niezależne od niego przyczyny. Po weryfikacji wniosku przez służby Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego wniosek Wykonawcy uznano w całości za zasadny, w wyniku czego został podpisany aneks terminowy do umowy. Aneksem tym zostało dokonane przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych do 6 września 2021r.

Po decyzji ZRID rusza budowa obwodnicy Kazimierzy

– W dniu 01.07.2019r Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Kazimierza Wielka w ciągu DW 768 i DW 776”, na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności co pozwala na rozpoczęcie robót.- W dniu 08.07.2019r przekazano Wykonawcy plac budowy. Wykonawca rozpoczął organizowanie zaplecza budowy i przystąpi do robót przygotowawczych. Na początek w teren ruszą geodeci i wytyczą przebieg przyszłej obwodnicy.