Category Archives: Aktualności

Spot radiowy

Zapraszamy do wysłuchania spotu radiowego:

Spot jest emitowany na antenie Radia eM Kielce 2 razy dziennie:

 10.12.2018 Pn  8:58  12:41  14:58

  11.12.2018 Wt  8:58  12:21  14:58

  12.12.2018 Śr  8:58  12:21  14:21

  13.12.2018 Cz  8:58  12:21  13:58

  14.12.2018 Pt  8:58  12:21  14:21

  15.12.2018 So  8:41  12:21  13:58

16.12.2018 N   9:21  12:41  14:21

 

 

Postęp prac projektowych

Kończą się prace nad projektem budowlanym dla zadania. Wykonawca uzyskał pozytywną opinię zamawiającego oraz Inżyniera kontraktu na większość branż. Dnia 26.10.2018 r. Projektant wystąpił do Wód Polskich o pozwolenie wodno – prawne. W toku jest procedura wydawania przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wykonawca dysponuje wszystkimi pozostałymi decyzjami i uzgodnieniami, niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zgodnie z aktualnym stanem zaawansowania prac, przewidywany termin złożenia wniosku o ZRID to przełom roku 2018 i 2019, a jej uzyskanie planowane jest na marzec 2019 r. W momencie otrzymania w/w decyzji możliwe będzie przystąpienie do realizacji robót budowlanych.

Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych

19 lipca 2017 roku świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich reprezentowany przez dyrektora Damiana Urbanowskiego podpisał umowę na wykonanie inwestycji (roboty projektowe i budowlane) z konsorcjum firm Fart i Trakt.

W uroczystości w sali konferencyjnej kazimierskiego starostwa wzięli udział m.in. marszałek województwa Adam Jarubas i wiceprzewodniczący sejmiku wojewódzkiego Tadeusz Kowalczyk. Honory gospodarza pełnił starosta kazimierski Jan Nowak.

Obwodnica odciąży centrum Kazimierzy Wielkiej od ruchu ciężkich samochodów po wąskich, ciasno zabudowanych ulicach: Kolejowej, 1 Maja, Sienkiewicza, Koszycka (dw 768) oraz Piłsudskiego i Armii Krajowej (dw 776). Nowa zwiększy bezpieczeństwo i poprawi komfort życia mieszkańców.

(zdjęcie z portalu Wrota Świętokrzyskie)