Category Archives: Aktualności

Zmiana terminu zakończenia inwestycji

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu umownego na realizację przedmiotu umowy, wskazując na niezależne od niego przyczyny. Po weryfikacji wniosku przez służby Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego wniosek Wykonawcy uznano w całości za zasadny, w wyniku czego został podpisany aneks terminowy do umowy. Aneksem tym zostało dokonane przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych do 6 września 2021r.

Po decyzji ZRID rusza budowa obwodnicy Kazimierzy

– W dniu 01.07.2019r Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Kazimierza Wielka w ciągu DW 768 i DW 776”, na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności co pozwala na rozpoczęcie robót.- W dniu 08.07.2019r przekazano Wykonawcy plac budowy. Wykonawca rozpoczął organizowanie zaplecza budowy i przystąpi do robót przygotowawczych. Na początek w teren ruszą geodeci i wytyczą przebieg przyszłej obwodnicy. 

Spot radiowy

Zapraszamy do wysłuchania spotu radiowego:

Spot jest emitowany na antenie Radia eM Kielce 2 razy dziennie:

 10.12.2018 Pn  8:58  12:41  14:58

  11.12.2018 Wt  8:58  12:21  14:58

  12.12.2018 Śr  8:58  12:21  14:21

  13.12.2018 Cz  8:58  12:21  13:58

  14.12.2018 Pt  8:58  12:21  14:21

  15.12.2018 So  8:41  12:21  13:58

16.12.2018 N   9:21  12:41  14:21

 

 

Postęp prac projektowych

Kończą się prace nad projektem budowlanym dla zadania. Wykonawca uzyskał pozytywną opinię zamawiającego oraz Inżyniera kontraktu na większość branż. Dnia 26.10.2018 r. Projektant wystąpił do Wód Polskich o pozwolenie wodno – prawne. W toku jest procedura wydawania przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wykonawca dysponuje wszystkimi pozostałymi decyzjami i uzgodnieniami, niezbędnymi do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zgodnie z aktualnym stanem zaawansowania prac, przewidywany termin złożenia wniosku o ZRID to przełom roku 2018 i 2019, a jej uzyskanie planowane jest na marzec 2019 r. W momencie otrzymania w/w decyzji możliwe będzie przystąpienie do realizacji robót budowlanych.