Prace prowadzone pod nadzorem archeologicznym

Trwają wyprzedzające ratownicze badania archeologiczne pod czujnym okiem konserwatora zabytków. Znajdowane są fragmenty ceramiki, kości zwierzęce, narzędzia,  jak również pochówki. Znaleziska świadczą o bytowaniu ludzi na tych terenach już kilka tysięcy lat przed naszą erą. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć dokumentującej postęp robót na budowie obwodnicy m. Kazimierza Wielka.