Category Archives: Aktualności

Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych

19 lipca 2017 roku świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich reprezentowany przez dyrektora Damiana Urbanowskiego podpisał umowę na wykonanie inwestycji (roboty projektowe i budowlane) z konsorcjum firm Fart i Trakt.

W uroczystości w sali konferencyjnej kazimierskiego starostwa wzięli udział m.in. marszałek województwa Adam Jarubas i wiceprzewodniczący sejmiku wojewódzkiego Tadeusz Kowalczyk. Honory gospodarza pełnił starosta kazimierski Jan Nowak.

Obwodnica odciąży centrum Kazimierzy Wielkiej od ruchu ciężkich samochodów po wąskich, ciasno zabudowanych ulicach: Kolejowej, 1 Maja, Sienkiewicza, Koszycka (dw 768) oraz Piłsudskiego i Armii Krajowej (dw 776). Nowa zwiększy bezpieczeństwo i poprawi komfort życia mieszkańców.

(zdjęcie z portalu Wrota Świętokrzyskie)